Regulamin

Regulamin sklepu internetowego GreenHouse | ghouse.pl 


§1 Warunki ogólne

1. Sklep Internetowy GreenHouse działający pod adresem www.ghouse.pl,  prowadzony jest przez GreenHouse Dominika Polańska z siedzibą w Kietrzu 48-130, ul. Krasińskiego 3  NIP: 7481581007. REGON: 161466713.

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

§2 Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

2. Po złożeniu zamówienia proszę uiścić zapłatę w wysokości podanej na zamówieniu (cena produktu + przesyłka) wpisując nr zlecenia w rubrykę tytułu wpłaty.

3. Zlecenia niezapłacone po siedmiu dniach zostają anulowane.

§3 Czas realizacji zleceń

1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zatwierdzenia projektu przesłanego na adres klienta, (lub otrzymaniu od klienta gotowego projektu i potwierdzenia jego jakości do druku).

2. Czas realizacji zamówienia jest inny dla poszczególnych produktów i jest podany w tabelce "dane techniczne" znajdującej się na karcie szczegółowej produktu.

3. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze w przypadku Poczty Polskiej i 1 dzień roboczy w przypadku wysyłki kurierskiej. Za dni robocze firma GreenHouse uznaje dni od poniedziałku do piątku (sobota, niedziela nieczynne).

§4 Obsługa Klientów

1. Obsługa Klientów poprzez e-mail, telefon, oraz komunikatora gadu-gadu, odbywa się w dni robocze w godzinach od 800 do 1530.

2. W przypadku zamówień lub odbiorów osobistych, lokal czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

§5 Materiały do druku

1. Drukarnia GreenHouse nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

2. Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.

3. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Drukarnia GreenHouse NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

4. Wszystkie dokonywane przez Drukarnię GreenHouse korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.

5. Drukarnia GreenHouse nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane przez klientów pliki.

§6 Zakres odpowiedzialności serwisu

1. Drukarnia GreenHouse nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści.

b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Drukarnię GreenHouse.

c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.

d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe.

e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.

f) Ilość dostarczonego do Klienta produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie.

g) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

h) Różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK. Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004“. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię GreenHouse. Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

Według normy ISO 12647 odbieg kolorystyczny może wynosić +/- 5% dla każdego koloru.

Więcej w sprawie przygotowania plików do druku znajdą Państwo w dziale POMOC.

§7 Cennik

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzania o tym Klietów.

2. Za zamówione produkty Kupujący może zapłacić poprzez przedpłatę na konto lub przy odbiorze (za pobraniem). O ile przy pobraniu sposób w jaki Kupujący płaci za produkt jest jeden (zapłata listonoszowi/kurierowi przy odbiorze), tak wpłatę na konto Kupujący może wykonać na kilka sposobów, m.in. zwykłym przelewem bankowym lub przez skorzystanie z serwisów płatnościowych takich jak płatności.pl czy przelewy24.pl.

3. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem:
• Firmy kurierskiej DPD.
• Poczty Polskiej

4. Przesyłki wysyłamy do 30kg TYLKO za pośrednictwem kuriera DPD.

5. Na koszt wysyłki składa się opakowanie produktu, zabezpieczenia produktu, oraz koszty wysyłki ustalane przez Pocztę Polską / kuriera DPD.

6. Klienci, którzy posiadają udokumentowaną działalność usługową w zakresie poligrafii, fotografii, reklamy, oraz odsprzedają zakupione na ghouse.pl produkty osobom trzecim otrzymają status dealera i odpowiedni dla nich poziom cen.

§8 Reklamacje

1. Jeżeli po otrzymaniu produktów klient znajdzie w nim wady fizyczne lub inne niedoskonałości, powinien niezwłocznie skontaktować się z nami przed odesłaniem go na nasz adres w celu ustalenia szczegółów. Po wcześniejszych ustaleniach prosimy odsyłać reklamowany produkt przesyłką pocztową na adres "Drukarnia GreenHouse Dominika Polańska, 48-130 Kietrz, ul. Krasińskiego 3".

2. Na złożenie reklamacji klient ma 7 dni roboczych od momentu otrzymania produktu. Po upływie terminu reklamacje nie są rozpatrywane.

3. NIE przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Koszty związane z odesłaniem produktu reklamowanego zwracamy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona nabywcy kwota w równowartości ceny produktu.

6. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę/paragon oraz opis przyczyny reklamacji.

§9 Postanowienia końcowe

1. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest produkt wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym GreenHouse, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.